[Sinh học 9] Chuyên đề ADN và gen

Trang bị kiến thức chuyên đề ADN và gen với cô Dương Thị Thu Hà trong khóa học này.
Giáo viên: Dương Thu Hà
Nhấn để bật tiếng

Mô tả khóa học

Với chuyên đề ADN và gen, học sinh cần nắm vững về cấu trúc DNA, luyện tập nhiều các dạng bài tập lí thuyết để có một kiến thức nền tảng thật tốt.

Đối tượng

Học sinh lớp 9 cần trang bị kiến thức trong chuyên đề

Đề cương khóa học

ADN và bản chất của gen, mối quan hệ giữa gen và ARN


Prôtêin, mối quan hệ giữa gen và tính trạng


Luyện tập: Mối quan hệ giữa gen – mARN – protein


Thực hành- Quan sát và lắp mô hình ADN


Giới thiệu giáo viên
Dương Thu Hà
Dương Thu Hà -

Luôn khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của học trò. Theo cô, mỗi bài giảng sẽ trở thành một câu chuyện do giáo viên và HS cùng nhau xây dựng nên.

  • Giải ba cuộc thi tích hợp kiến thức liên môn vào dạy học 2013-2014.
  • Giải nhất cuộc thi giáo viên giỏi cấp thành phố 2010-2011; Giải ba cuộc thi sáng tạo đồ dùng dạy học 2011