[Sinh học 9] Chuyên đề Biến dị

  Mục lục bài giảng
  • Các dạng đột biến
  • Khái niệm
  • Nguyên nhân
  • Tính chất đột biến
Nhấn để bật tiếng
X

Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Đột biến cấu trúc NST

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 12

Nội dung bài giảng:

+ Các dạng đột biến
+ Khái niệm, nguyên nhân, tính chất đột biến cấu trúc NST

Chưa có thông báo nào