[Sinh học 9] Chuyên đề Biến dị

  Mục lục bài giảng
  • Sự biến đổi kiểu hình trước môi trường
  • Mức phản ứng
  • Hướng dẫn thực hành báo cáo
Nhấn để bật tiếng
X

Thường biến và thực hành: nhận biết một vài dạng đột biến

Thường biến và thực hành: nhận biết một vài dạng đột biến

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 1

Nội dung bài giảng:

+ Sự biến đổi kiểu hình trước môi trường
+ Mức phản ứng
+ Hướng dẫn thực hành báo cáo

Chưa có thông báo nào