[Sinh học 9] Chuyên đề Biến dị

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Luyện tập: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (Phần 1)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 2

Nội dung bài giảng:

ôn tập lý thuyết và các dạng bài tập về NST lệch bội.
Lưu ý: clip 2 "Bài tập": Ví dụ 2, ở người thiếu 1 NST 2n-1 = 45.

Chưa có thông báo nào