[Nền tảng Toán 12] Chuyên đề Nguyên hàm - Tích phân

  Mục lục bài giảng
  • Tính tích phân bằng định nghĩa
    • PP giải
    • VD
  • Tính tích phân bằng tính chất
Nhấn để bật tiếng
X

Tích phân

Tính tích phân bằng định nghĩa, tính chất, bảng nguyên hàm

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 4

Chưa có thông báo nào