[Nền tảng Toán 12] Chuyên đề Nguyên hàm - Tích phân

  Mục lục bài giảng
 • 2. Áp dụng định nghĩa, tính chất tích phân
  • VD 1, 2, 3
  • VD 4, 5
 • 3. PP đổi biến số
 • 4. PP nguyên hàm/tích phân từng phần
  • VD1, 2
  • VD3
Nhấn để bật tiếng
X

Tích phân

Nguyên hàm, tích phân hàm ẩn (P2)

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 0

Chưa có thông báo nào