[Nền tảng Toán 12] Chuyên đề Hình học Oxyz

  Mục lục bài giảng
 • Lời mở đầu
 • 1. Các phép toán vecto
  • Lí thuyết
  • VD1, 2
  • VD3
  • Tổng hợp kiến thức
  • VD4, 5
 • 2. Hai vecto cùng phương, cùng chiều và bằng nhau
  • Lí thuyết
  • VD1, 2
 • 3. Hệ thức trung điểm, trọng tâm
  • Lí thuyết
  • VD1, 2
 • 4. Tích vô hướng của hai vecto
  • Lí thuyết
  • VD
Nhấn để bật tiếng
X

Hệ tọa độ trong không gian

Hệ tọa độ trong không gian

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 5

Chưa có thông báo nào