[Nền tảng Toán 12] Chuyên đề Hình học Oxyz

  Mục lục bài giảng
  • 1. Nhận dạng PT đường thẳng
  • 2. Xác định vecto chỉ phương, điểm thuộc đường thẳng
  • 3. Viết PT đường thẳng
Nhấn để bật tiếng
X

Phương trình đường thẳng

Các bài toán về phương trình đường thẳng

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1

Chưa có thông báo nào