[Nền tảng Toán 12] Chuyên đề Hình học Oxyz

  Mục lục bài giảng
  • Vecto pháp tuyến của mặt phẳng
  • Viết PT mặt phẳng
  • Các TH đặc biệt
  • VD 1, 2
  • VD3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

Phương trình mặt phẳng

Phương trình mặt phẳng

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 2

Chưa có thông báo nào