[Nền tảng Toán 12] Chuyên đề Hình học Oxyz

  Mục lục bài giảng
 • 1. Nhận dnagj PT mặt phẳng
  • Lí thuyết
  • VD
 • 2. Xác định vecto pháp tuyến, điểm thuộc mặt phẳng
  • Lí thuyết
  • VD
 • 3. Viết PT mặt phẳng
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
  • VD3
  • VD4
Nhấn để bật tiếng
X

Phương trình mặt phẳng

Các bài toán về phương trình mặt phẳng

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 0

Chưa có thông báo nào