[Nền tảng Toán 12] Chuyên đề Hình học Oxyz

  Mục lục bài giảng
  • 1. Tích có hướng của hai vecto
  • 2. Tính chất của tích có hướng
  • 3.Ứng dụng
    • a. Chứng minh 4 điểm đồng phẳng
    • b. Tính diện tích
Nhấn để bật tiếng
X

Hệ tọa độ trong không gian

Tích có hướng của hai vecto

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 2

Chưa có thông báo nào