HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • Cấu trúc câu với
  • Mẫu câu 3, 4, 5
  • Cấu trúc câu với
  • Mẫu câu 3, 4
  • Cấu trúc nâng cao: mẫu câu 1, 2
  • Mẫu câu 3, 4, 5
Nhấn để bật tiếng
X

PART 1: GRAMMAR AND SENTENCE WRITING

Unit 3: Structures with Infinitives - part 1

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 8.338


Tóm tắt nội dung:
- Giới thiệu kiến thức về Unit 3: Structures with Infinitives.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi bài cẩn thận vào vở.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào