HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • Cấu trúc câu với
  • Mẫu câu 3, 4, 5
  • Cấu trúc câu với
  • Mẫu câu 3, 4
  • Cấu trúc nâng cao: mẫu câu 1, 2
  • Mẫu câu 3, 4, 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

PART 1: GRAMMAR AND SENTENCE WRITING

Unit 3: Structures with Infinitives - part 1

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 7.181


Tóm tắt nội dung:
- Giới thiệu kiến thức về Unit 3: Structures with Infinitives.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi bài cẩn thận vào vở.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào