HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm
  • Mẫu câu 1
  • Mẫu câu 2
  • Mẫu câu 3
  • Mẫu câu 4
  • Mẫu câu 5a, b
  • Mẫu câu 5c, d
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

PART 1: GRAMMAR AND SENTENCE WRITING

Unit 4: Structures with Gerunds - part 1

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 5.438


Tóm tắt nội dung:
- Tiếp tục giới thiệu kiến thức về Unit 4: Structures with Gerunds.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi bài cẩn thận vào vở.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào