HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm
  • Mẫu câu 1
  • Mẫu câu 2
  • Mẫu câu 3
  • Mẫu câu 4
  • Mẫu câu 5a, b
  • Mẫu câu 5c, d
Nhấn để bật tiếng
X

PART 1: GRAMMAR AND SENTENCE WRITING

Unit 4: Structures with Gerunds - part 1

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 6.274


Tóm tắt nội dung:
- Tiếp tục giới thiệu kiến thức về Unit 4: Structures with Gerunds.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi bài cẩn thận vào vở.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào