HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • The comparative - form
  • Structure and example
  • Superlative - form
  • Structure and example
  • Exercise 1
  • Exercise 1 - cont
Nhấn để bật tiếng
X

PART 1: GRAMMAR AND SENTENCE WRITING

Unit 5: Comparison of Adjectives - part 1

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 6.474


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Unit 5: Comparison of Adjectives.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi bài cẩn thận vào vở.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào