HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • In
  • On
  • At
  • Others - part 1
  • Others - part 2
Nhấn để bật tiếng
X

PART 1: GRAMMAR AND SENTENCE WRITING

Unit 6: Prepositions of Time and Place - part 1

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 5.338


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Unit 6: Prepositions of Place.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi bài cẩn thận vào vở.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào