HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • A, an, the
  • Some, any
  • Few, a few, a little, littler, fewer, less
  • Much, many
Nhấn để bật tiếng
X

PART 1: GRAMMAR AND SENTENCE WRITING

Unit 7: Determiners

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 5.370

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Unit 7: Determiners.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi bài cẩn thận vào vở.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào