HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • A, an, the
  • Some, any
  • Few, a few, a little, littler, fewer, less
  • Much, many
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

PART 1: GRAMMAR AND SENTENCE WRITING

Unit 7: Determiners

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 4.581

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Unit 7: Determiners.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi bài cẩn thận vào vở.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào