HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • Auxiliary verbs in Yes/No questions
  • Tag questions
Nhấn để bật tiếng
X

PART 1: GRAMMAR AND SENTENCE WRITING

Unit 14: Tag Questions - part 1

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 2.530

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Unit 14: Tag questions.
- Cung cấp các ví dụ minh họa, các cấu trúc câu liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi bài cẩn thận vào vở.
- Làm bài tập và trao đổi bài với Thầy Cô, các bạn.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào