HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • Because, since, or
  • Examples
  • So, as a result, therefore
  • But, although, though, even though, despite, in spite of
  • So that, in order that
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

PART 1: GRAMMAR AND SENTENCE WRITING

Unit 18: Conjunctions to Link Ideas - part 1

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 2.411


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Unit 18: Conjunction to Link Ideas.
- Cung cấp các ví dụ minh họa, các cấu trúc câu liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi bài cẩn thận vào vở.
- Làm bài tập và trao đổi bài với Thầy Cô, các bạn.
Chúc các em học tốt.

LƯU Ý: TRONG PHẦN III, MỤC 2, VÍ DỤ 2 THẦY VIẾT THIẾU ĐỘNG TỪ "BUY" (VD ĐẦY ĐỦ: "HE DECIDED TO BUY THE CAR (ALTHOUGH/THOUGH/EVEN THOUGH) IT WAS EXPENSIVE")

Chưa có thông báo nào