HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • Structure, form
  • Transformation
  • Exercise 1
  • Exercise 1 (cont)
  • Exercise 2
Nhấn để bật tiếng
X

PART 1: GRAMMAR AND SENTENCE WRITING

Unit 19: Passive Voice - part 1

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 3.159

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Unit 19: Passive voice.
- Cung cấp các ví dụ minh họa, các cấu trúc câu liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi bài cẩn thận vào vở.
- Làm bài tập và trao đổi bài với Thầy Cô, các bạn.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào