HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • Reporting statements: example - form
  • Changes in indirect speech
  • Reporting Imperatives or Request
  • Reporting Questions
Nhấn để bật tiếng
X

PART 1: GRAMMAR AND SENTENCE WRITING

Unit 20: Indirect Speech - Part 1

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 3.066


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Unit 20: Indirect Speech - Part 1.
- Cung cấp các ví dụ minh họa, các cấu trúc câu liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi bài cẩn thận vào vở.
- Làm bài tập và trao đổi bài với Thầy Cô, các bạn.
Chúc các em học tốt.

Ở clip 2 (changes in indirect speech), các em chú ý là thì hiện tại tiếp diễn sẽ chuyển về thì quá khứ tiếp diễn nhé

Chưa có thông báo nào