HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • Noun suffixes
  • Adjective suffixes, Verb suffixes, Adverb suffixes
  • Prefixes and others
  • Exercises
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

PART 2: VOCABULARY IN USE

Unit 3: Word Formation - part 1

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 2.801

Chưa có thông báo nào