HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
  • Exercise 4
  • Exercise 4 (cont)
Nhấn để bật tiếng
X

PART 2: VOCABULARY IN USE

Unit 8: Synonyms and Opposites - part 2

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 1.258

Chưa có thông báo nào