HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • Nguyên âm /i:/
  • Nguyên âm /u:/
  • Nguyên âm /a:/; /o:/
  • Nguyên âm /ə:/
Nhấn để bật tiếng
X

PART 3: PRONUNCIATION

Unit 1: Vowels - Long vowels

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 1.483

Tóm tắt nội dung:
- Giáo viên sẽ cung cấp kiến thức về nội dung Unit 1: Long vowels.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi bài cẩn thận vào vở.
- Làm các bài tập và trao đổi bài cùng Thầy Cô, các bạn.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào