HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • Thanking someone
  • Responding to thanks
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
Nhấn để bật tiếng
X

PART 4: USEFUL EXPRESSIONS - EXCHANGES

Unit 1: Thanking

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 1.805

Chưa có thông báo nào