HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

PART 4: USEFUL EXPRESSIONS - EXCHANGES

Unit 2: Apologising

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 983

Chưa có thông báo nào