HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • Examples and forms
  • Responses to suggestions
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
Nhấn để bật tiếng
X

PART 4: USEFUL EXPRESSIONS - EXCHANGES

Unit 4: Making Suggestions

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 1.077

Chưa có thông báo nào