HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
  • Exercise 4
Nhấn để bật tiếng
X

PART 1: GRAMMAR AND SENTENCE WRITING

Unit 2: Structures with Adjectives - Practice - part 1

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 9.622


Tóm tắt nội dung:
- Giáo viên sẽ cung cấp các dạng bài tập và phương pháp làm bài về nội dung Unit 2: Structures with Adjectives.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi bài cẩn thận vào vở.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào