HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
  • Exercise 4
  • Exercise 5
Nhấn để bật tiếng
X

PART 1: GRAMMAR AND SENTENCE WRITING

Unit 3: Structures with Infinitives - part 2

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 6.410


Tóm tắt nội dung:
- Giới thiệu các dạng bài tập và phương pháp làm bài liên quan tới Unit 3: Structures with Infinitives.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi bài cẩn thận vào vở.
- Câu 3 phần IV trong bài tập tự luyện đáp án là : It took Mr Ba two hours to fly to Ho Chi Minh City
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào