HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • Các cấu trúc sử dụng Gerunds hoặc Infinitives - phần 1
  • Các cấu trúc sử dụng Gerunds hoặc Infinitives - phần 2
  • Các cấu trúc sử dụng Gerunds hoặc Infinitives - phần 3
Nhấn để bật tiếng
X

PART 1: GRAMMAR AND SENTENCE WRITING

Unit 4: Structures with Gerunds - part 2

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 4.825


Tóm tắt nội dung:
- Tiếp tục giới thiệu kiến thức về Unit 4: Structures with Gerunds.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi bài cẩn thận vào vở.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào