HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
  • Exercise 4
Nhấn để bật tiếng
X

PART 1: GRAMMAR AND SENTENCE WRITING

Unit 4: Structures with Gerunds - part 3

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 5.013


Lưu ý: Exercise 2, câu 1 các em sửa lại đề "like to watch TV" thành "like watching TV" giúp thầy nhé!

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp các dạng bài tập và cách làm bài liên quan đến kiến thức Unit 4: Structures with Gerunds.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi bài cẩn thận vào vở.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào