HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • Exercise 2
  • Exercise 3
  • Exercise 4
  • Exercise 5
  • Exercise 6
Nhấn để bật tiếng
X

PART 1: GRAMMAR AND SENTENCE WRITING

Unit 5: Comparison of Adjectives - part 2

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 4.343


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Unit 5: Comparison of Adjectives.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi bài cẩn thận vào vở.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào