HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • Nguyên âm /i/; /u/
  • Nguyên âm /ʌ/; /o/
  • Nguyên âm /ə/
  • Nguyên âm /e/; /æ/
Nhấn để bật tiếng
X

PART 3: PRONUNCIATION

Unit 1: Vowels - Short vowels

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 2.359


Tóm tắt nội dung:
- Giáo viên sẽ cung cấp kiến thức về Unit 1: Short vowels.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi bài cẩn thận vào vở.
- Làm bài tập đầy đủ, trao đổi bài cùng Thầy Cô, các bạn.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào