HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
  • Exercise 4
  • Exercise 4 (cont)
Nhấn để bật tiếng
X

PART 3: PRONUNCIATION

Unit 3: -S Endings and -Ed Endings - part 2

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 857


Tóm tắt nội dung:
- Giáo viên sẽ cung cấp kiến thức về Unit 3: -S Endings and -Ed Endings.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi bài cẩn thận vào vở.
- Làm bài tập đầy đủ, trao đổi bài cùng Thầy Cô, các bạn.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào