HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 2 (cont)
  • Exercise 3
  • Exercise 3 (cont)
Nhấn để bật tiếng
X

PART 1: GRAMMAR AND SENTENCE WRITING

Unit 16: Conditional Sentences - part 2

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 2.148

Chưa có thông báo nào