HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • Synonyms - nouns
  • Synonyms - verbs
  • Opposites - nouns
  • Opposites - verbs
Nhấn để bật tiếng
X

PART 2: VOCABULARY IN USE

Unit 8: Synonyms and Opposites - part 1

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 1.503

Chưa có thông báo nào