HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Phần 1_Lý thuyết căn bậc hai
  • Phần 1_Bài 1+2+3
  • Phần 1_Bài 4+5
  • Phần 2_Tính giá trị của biểu thức chứa căn
  • Phần 2_Bài 2+3
  • Phần 2_Bài 4+5
Nhấn để bật tiếng
X

Chủ đề 01. Căn thức

Bài 01. Căn bậc hai và khai căn.

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 22.774


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Căn bậc hai và khai căn
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào