HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Bài 5
  • Bài 6
  • Bài 7
  • Bài 8
Nhấn để bật tiếng
X

Chủ đề 01. Căn thức

Bài 04. Bất đẳng thức và giá trị lớn nhất, nhỏ nhất. (P2)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 6.368


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Bất đẳng thức và giá trị lớn nhất, nhỏ nhất P2
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.
Đính chính: Bài 8 câu b (6 phút 09), GTLN B = 2

Chưa có thông báo nào