HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Bài 6
  • Bài 7
  • Bài 8
Nhấn để bật tiếng
X

Chủ đề 02. Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Bài 02. Hệ thức lượng (bài nâng cao).

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 3.750


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Hệ thức lượng (bài nâng cao)
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào