HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chủ đề 09. Góc đường tròn

Bài 07. Ứng dụng phương tích để chứng minh tứ giác nội tiếp.

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 3.110


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Ứng dụng phương tích để chứng minh tứ giác nội tiếp
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào