HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Hình cầu
  • Hình trụ
  • Hình nón
Nhấn để bật tiếng
X

Chủ đề 10. Hình không gian

Bài 01. Hình không gian.

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 1.473


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Hình không gian
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào