HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Phương pháp
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

Chủ đề 12. Quỹ tích và điểm cố định

Bài 01. Mở đầu về quỹ tích.

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 1.679


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Quỹ tích.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
GV đính chính bài giảng:
Ở kết luận bài 2 (clip 4) sửa đúng thành:
Tập hợp điểm D là đường tròn (A, 2R)
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào