HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài 1+2
  • Bài 3+4+5
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 1: Căn thức

Bài 05. Rút gọn biểu thức và bài toán về BĐT, BPT.

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 4.681


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Rút gọn biểu thức và bài toán về BĐT, BPT
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào