HM10 Tổng ôn Toán - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1+2+3+4
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 2: Phương trình và hệ phương trình

Bài 01. Phương trình bậc nhất, phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 3.114


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Phương trình bậc nhất, phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào