Ôn hè Toán 3 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1: Thực hiện phép tính
  • Dạng 2: Tìm thành phần chưa biết trong phép tính
  • Dạng 3: Một số gấp lên nhiều lần.
  • Dạng 4: Bài toán có lời văn
Nhấn để bật tiếng
X

HKI – CHỦ ĐỀ 1. SỐ VÀ PHÉP TÍNH

Bài 03. Phép nhân các số có 2; 3 chữ số với số có 1 chữ số.

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 1.243

Chưa có thông báo nào