Ôn hè Toán 3 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
 • Lý thuyết cần nhớ
 • Dạng 1: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn
  • Câu 1
  • Câu 2
  • Câu 3
 • Dạng 2: Giải toán bằng hai phép tính
  • Câu 1
  • Câu 2 + 3
 • Dạng 3: Bài toán tỉ lệ
Nhấn để bật tiếng
X

HKI – CHỦ ĐỀ 1. SỐ VÀ PHÉP TÍNH

Bài 06. Ôn tập về giải toán.

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 1.311

Chưa có thông báo nào