PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • Cùng học từ vựng chủ để Daily activities - P1
  • Cùng học từ vựng chủ để Daily activities - P2
  • Cùng học kiến thức về nguyên âm A
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ ÂM VÀ TỪ VỰNG

Bài 2: Nguyên âm (Tiết 1) + Từ vựng Daily activities.

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 29.513

Lưu ý: Bài tập luyện tập nằm ở phần tiết 3 của bài nguyên âm các em nhé!

Chưa có thông báo nào