PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ ÂM VÀ TỪ VỰNG

Bài 3: Nguyên âm (Tiết 2) + Từ vựng School talks.

Độ dài: 44 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • Cùng học từ vựng về chủ đề School Talks
  • Cách phát âm nguyên âm E
X