PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

CHUYÊN ĐỀ 2: NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU CƠ BẢN VÀ TỪ VỰNG

Bài 13: Câu ghép trong Tiếng Anh + Từ vựng National parks (p.1)

Độ dài: 50 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • Tập phát âm các từ thuộc chủ đề National Parks
  • Luyện tập 1
  • Mở rộng và luyện kỹ năng Reading với một số từ quan trọng
  • Cùng làm bài tập từ vựng
X