PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • 1.1 Tập phát âm
  • 1.2 Bài tập thực hành phát âm
  • 1.3 Mở rộng và luyện kỹ năng reading với một số từ quan trọng
  • Cùng làm bài tập từ vựng
  • Danh từ trong tiếng anh
  • Đại từ trong tiếng anh
  • Bài tập về danh từ
  • Bài tập về đại từ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. NGỮ PHÁP THÀNH PHẦN CÂU VÀ TỪ VỰNG

Bài 23: Cấu trúc Chủ ngữ (Tiết 1): Chủ ngữ là Danh từ và Đại từ + Từ vựng Volunteer work

Độ dài: 69 phút - Số lượt học 2.255

Chưa có thông báo nào