PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Tập phát âm
  • Bài tập phát âm
  • Luyện và mở rộng kĩ năng reading
  • Bài tập từ vựng
  • Nhắc lại câu bị động cơ bản
  • Các dạng đặc biệt câu bị động
  • Bài tập ứng dụng
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4: NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU ĐẶC BIỆT VÀ TỪ VỰNG

Bài 46: Câu bị động đặc biệt + Từ vựng Endangered Species

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 1.196

Chưa có thông báo nào